Een Ster van Hoop

Een Ster van Hoop

Onder een dak van hoge beuken vinden wij een open plek met een Ster van Hoop, van rode en gele stenen, gelegd in de grond. Deze zespuntige ster bestaat uit twee driehoeken. Elk vertegenwoordigt de Drie-enige God. De rode driehoek geeft het fundament weer van onze hoop. De gele driehoek wijst naar de doelen van onze hoop, waarop wij eigenlijk wachten.
Under a roof of tall beeches we find an open area with a Star of Hope, made from red and yellow stones laid in the ground. This six-pointed star is composed of two triangles. Each represents the Triune God. The red triangle depicts the grounds of our hope. The yellow triangle, the goals of our hope, what we are waiting for.