Levend water

Levend water

Het zachte bronwater van de Veluwe, gefilterd door de zandgrond, is de reden dat er zoveel wasserijen zijn in deze omgeving. Deze beek is oorspronkelijk gegraven in 1661. Op deze plek leverde een groot waterrad stroom voor een papierfabriek, tot er in 1884 een wasserij werd gevestigd. Water is het levenssap van onze planeet. We gebruiken het onder andere om schoon te maken, stroom op te wekken, te vervoeren, te koken, te sporten en te verwarmen, naast andere gebruiken. In vloeibare vorm is water alleen op onze bevoorrechte planeet te vinden. Toeval?
The soft spring water of the Veluwe, filtered through the sandy soil, is the reason that there are so many laundries in this area. This stream was originally dug in 1661. A large water wheel provided power for a paper mill here, until a laundry was established in 1884. Water is the life juice of our planet. Among other things, we use it to clean, generate electricity, transport, cook, exercise and heat, among other uses. In liquid form, water can only be found on our privileged planet. Coincidence?