Het Alpha – Omegapad

Het Alpha – Omegapad

Hier volgen wij het leven van Jezus vanaf zijn geboorte, tot zijn dood en opstanding–en zelfs verder. Keer op keer verbaasden zijn daden en woorden familie, vrienden en vijanden. Sommigen zeiden dat hij bezeten was, een dwaas of een misleider, een leugenaar. Anderen dachten dat hij de Messias was. Wat denken wij?
Here we follow the life of Jesus from his birth to his death and resurrection–and even further. Time and again His words and deeds surprised family members, friends and enemies. Some said that he was possessed, foolish, a deceiver, a liar. Others thought he was the Messiah. What do we think?