Levensseizoenen

Levensseizoenen

De seizoenen in de natuur maken duidelijk hoe fijn onze levende planeet is afgesteld terwijl zij voortraast door de ruimte. De aarde tolt al kantelend rond en zo zorgt zij voor dagen, maanden, seizoenen en jaren. De kleinste verandering in hoek, snelheid en afstand van de zon zou het leven bedreigen. De seizoenen geven ons een metafoor voor de fases van het menselijk leven – van geboorte naar puberteit, naar volwassenheid, naar middelbare leeftijd, naar ouderdom en dood. Elke lente is een belofte van de opstanding en vernieuwing van alle dingen.
The seasons in nature show how fine our living planet is tuned as it travels through space. The earth is spinning tilting around and so it provides days, months, seasons and years. The slightest change in angle, speed and distance from the sun would threaten life. The seasons provide us with a metaphor for the stages of human life – from birth to puberty, to adulthood, to middle age, to old age and death. Every spring is a promise of the resurrection and renewal of all things.